Våra tjänster

Ny Plåt & Smide AB är ett erkänt erfaret och kompetent plåtslageri och smidesföretag som utför alla slags arbeten inom plåtslageri och smidesbranschen – som nybyggen, reparationer och underhåll.

Vi utför både omfattande arbeten till bygg- och industriföretag och mindre arbeten till privatpersoner.

Vi utför entreprenader i Mälardalen med Västerås som vår hemmamarknad.

När vi arbetar är det du som kund som står i fokus och resultatet är det allra viktigaste för oss.
Vi är redo att ta oss an just det som Du behöver hjälp med

Inom plåtslageriet utförs:
– taktäckning med falsad plåt
– taktäckning med profilerade tak och vägg plåtar
– montering av vattenavrinning
– montering av taksäkerhet
– tillverkning och montering av skorstenar & regnskydd
– tillverkning och montering av alla slags lister och plåtbeslag
– snöskottning

Vi arbetar i kopparplåt, rheinzink, lackerad plåt, galv, aluminium och rostfri plåt.

Inom smide utförs:

tillverkning och montering av bl.a
– trappor
– ramper
– räcken
– skärmtak
– avväxlingar
– påkörningsskydd
– handikappsanpassningar mm

Vi tillverkar, levererar och svetsar i alla typer av metaller.

Kontakt